Part-time Lecturer

CHEUNG Wai Yee

B.A., M.Phil. & D. Phil. (CUHK)

Dr. Cheung Wai Yee received her B.A. and M.Phil. degrees from The Chinese University of Hong Kong. She then obtained her D.Phil. from The Chinese University of Hong Kong, specializing in Chinese art history. Dr. Cheung is teaching in the Department of Fine Arts, CUHK and The Education University of Hong Kong. She teaches courses including History of Chinese Painting, Chinese Painting of the Twentieth Century, History of Chinese Calligraphy and Hong Kong Art. Her research focuses mainly on the history of Chinese painting and calligraphy from Qing to Modern period as well as Hong Kong Art. She has served as Honorary Advisor of the Visual Arts Committee of the Hong Kong Arts Development Council and is currently a senior college tutor of the United College of CUHK. She received the Rising Artist Award, Hong Kong Arts Development Award (Visual Arts) .

MAJOR PUBLICATIONS

Book:

1. A Study on Art Societies in Hong Kong. Hong Kong: Department of Fine Arts, The Chinese University of Hong Kong, 1999.

Papers:

1. “Ryuusa tsuikan no shuppan to minkoku shoki ni okeru chukoku shodan no hankyou (Publication of “Liusha Zhuijian” and Its Influences in Chinese Calligraphy Field during the Early years of Republic of China).” Zhongguo jinxiandai wenhua yanjiu (Contemporary and Modern Chinese Cultural Studies), No. 15 (March 2014), pp. 17-27.

2. “Yiliu erer nian de Zhang Ruitu yu ‘Hanjing pian’ (Zhang Ruitu and His Cursive Script Copy of Hanjing Pian in 1622).” In Harold Mok ed. The Bei Shan Tang Legacy: Chinese Calligraphy, vol. 3 (Hong Kong: Art Museum, Department of Fina Arts, The Chinese University of Hong Kong, 2014), pp. 252-263.

3. “Yilao shufa yu xinchutu shufa cailiao – Ershi shiji Zhongguo shufa fazhan de qiji (Calligraphy by Literati from the Past Decades and New Excavations: Turning Point of Chinese Calligraphy Development in the 20th Century).” Journal of Art History, vol. 19, 2005, pp. 163-224.

4. “Yuezhi yilao shujia yu Xianggang zaoqi shutan (Guangdong Calligraphers from the past decades and Early Calligraphy field in Hong Kong).” In Lin Yajie, Zhu Wan-zhang ed. Collection of Dissertations from Lingnan shuxue yanjiuhui (Guangdong: Guangdong People’s Publishing House, 2004), pp. 108-129.

5. “Huahui fazhan yu Xianggang shuimohua chaoliu zhi zhuanbian (Development of Painting Societies and Changes in Trend of Chinese Ink Painting in Hong Kong).” In Li Junyi ed. Selection of Literature Regarding Modern Chinese Ink Painting in Hong Kong (Hong Kong: Hong Kong Modern Chinese Ink Painting Society, 2001), pp. 113-118.

6. “Cong manhua dao guohua – Zheng Jiazhen de yishu licheng (From Comic Illustration to Chinese Painting: The Art Journey of Zheng Jiazhen).” In Harold Mok ed. Hong Kong Visual Arts Yearbook 2000 (Hong Kong: Department of Fine Arts, The Chinese University of Hong Kong, 2000), pp. 37-55.

CONFERENCES

1. “Chinese Paper and Early Stage of Chinese Calligraphy and Painting.” Paper presented in “Back to the Beginning: Art from Paper, Copper and Clay” organized by Chung Chi College, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, 28 September, 2014.

2. “Publication of Liusha Zhuijian and Its Influences in Chinese Calligraphy Field during the Early years of Republic of China.” Paper presented in “Border Transgression of Modern Calligraphy: an International Seminar” organized by Research Society of Contemporary and Modern Chinese Culture, Tokyo, 17 August, 2013.

3. “Calligraphy Organizations and Calligraphy Field in Hong Kong.” Paper presented in “The 5th National Calligraphy Discussion Forum” organized by China Calligraphers Association, Hebei, 20 December, 2000.

AWARDS AND HONORS

1. Rising Artist Award (Visual Arts), Hong Kong Arts Development Awards, 2003.

2. First runner-up, The Fifth National Calligraphic Thesis Writing Competition in China, 2000.